Αναλαμβάνουμε καθημερινά τη χορήγηση ορού, φαρμάκων, ινσουλίνης σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Οι οροί και οι αντιβιώσεις που χορηγούνται ενδοφλεβίως απαιτούν την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα την οποία αναλαμβάνουμε εμείς. Αναλόγως με τον ορό ή την αντιβίωση που σας έχει δοθεί. Χορηγούμε αντίστοιχα σε 24ώρου, 12 ώρου, 6 ώρου κ.ο.κ.

Τα φάρμακα που χορηγούνται δια του στόματος προκαθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό ποια θα παίρνει ο ασθενής προ γεύματος και ποια μετά. Τηρείται αυστηρά το ωράριο και η δοσολογία τους, ταυτόχρονα ελέγχεται η κατάποση τους από τον εκάστοτε νοσηλευτή/τρια.

Ενδομυϊκά και υποδόρια φάρμακα χορηγούνται σε ενέσιμη μορφή 

Τα εισπνεόμενα φάρμακα χορηγούνται με  παροχή οξυγόνου και την κατάλληλη πίεση αέρα στην  μάσκα του ασθενή για να γίνει σωστά η χορήγηση τους. Η νεφελοποίηση γίνεται εκείνη τη στιγμή και ο ασθενής φοράει την ειδική μάσκα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συνήθως ο χρόνος εκτέλεσης της νεφελοποίησης δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά.

Δεν αναλαμβάνουμε: Τη χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων, κατασταλτικών φαρμάκων, μονόγραμμα και δίγραμμα φάρμακα, ειδικές αγωγές, χωρίς τη γραπτή συνταγή γιατρού. Σε κάθε περίπτωση εάν το νοσηλευτικό προσωπικό διαπιστώσει ότι δεν χρειάζεται ο ασθενής τη χορήγηση τέτοιου φαρμάκου ή δεν συμφωνεί με την παρούσα συνταγή που θα προσκομισθεί. Δύναται να αρνηθεί την χορήγηση του

 

ic   Υπηρεσία προγραμματισμένου ραντεβού

Χρόνος   Εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: 15 λεπτά

Online ραντεβού   Δυνατότητα Online προγραμματισμού

 με αναπηρία   Δυνατότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας και σε ΑμεΑ

 


 

Συχνές ερωτήσεις

Πώς γίνεται η χορήγηση φαρμάκων;  

Η χορήγηση φαρμάκων γίνεται πάντα μετά από ιατρική εντολή και αναλόγως με την πάθηση χορηγούνται δια του στόματος, ενδοφλεβίως, ενδομυϊκός υποδόρια και εισπνεόμενα. Το κάθε σκεύασμα έχει την δική του μέθοδο χορήγησης και αυτό αναγράφετε σε κάθε συσκευασία την οποία μπορείτε να ελέγξετε.

Τί χρειάζεται; 

Για όλα τα φάρμακα απαιτείται γραπτή οδηγία ιατρού. Για κάθε φάρμακο, αντιβίωση και ορό θα πρέπει να τα έχετε προμηθευτεί από τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για τα εισπνεόμενα  θα πρέπει να έχετε από πριν τη συσκευή νεφελοποίησης και τη μάσκα χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων. Για τη χορήγηση ινσουλίνης απαιτείται το σχήμα που έχει δοθεί απο τον ιατρό σας.

Πότε πρέπει να χορηγούνται; 

Τις προγραμματισμένες ώρες που έχει δώσει ο ιατρός σας και κατ' επανάληψη βάσει οδηγιών του εκάστοτε φαρμάκου.