Αναλαμβάνουμε τις πλύσεις κύστεως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο για τον ασθενή. Σε κάθε ασθενή με καθετήρα είτε μόνιμο είτε προσωρινό. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην πραγματοποίηση πλύσεων κύστης (μόλυνση, κακή ενυδάτωση, τραυματισμός κύστεως κ.ο.κ.) 

Συνήθως πραγματοποιούνται όταν:

  • Έχει δοθεί εντολή από τον γιατρό σας
  • Ο ασθενής δεν αποβάλει ούρα ενώ έχει καθετήρα
  • Τα ούρα του ασθενή είναι θολά ή δεν βγάζει επαρκή ποσότητα
  • Υπάρχουν ίχνη αίματος η πήγμα στον ασκό με τα ούρα
  • Έχουμε υποψία απόφραξης του καθετήρα
  • Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη βατότητα του μόνιμου καθετήρα
  • Υπάρχει εντολή για συνεχή πλύση όλο το 24ωρο
  • Παρουσία λόμωξης του ουροποιητικού 

Σε κάθε περίπτωση δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες πλύσεις κύστεως.

 

ic  Υπηρεσία προγραμματισμένου ραντεβού

Χρόνος  Εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: 10 λεπτά

Online ραντεβού   Δυνατότητα Online προγραμματισμού

 με αναπηρία  Δυνατότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας και σε ΑμεΑ

 


 

Συχνές ερωτήσεις

Πώς γίνονται οι πλύσεις ουροδόχου κύστεως; 

Σε ασθενείς που ήδη έχουν καθετήρα γίνεται μέσω αυτού. Σε ασθενείς που δεν έχουν καθετήρα και υπάρχει εντολή για πλύσεις κύστεως τοποθετείται προσωρινά ένας καθετήρας τον οποίο σας τον προμηθεύουμε εμείς.

Τι χρειάζεται για τις πλύσεις ουροδόχου κύστεως; 

Από εσάς δεν χρειάζεται να έχετε κάτι συγκεκριμένο. Μας καλείτε όταν χρειαστούν οι πλύσεις κύστεως και το νοσηλευτικό προσωπικό θα έρθει τις ημέρες και ώρες που επιθυμείτε. Τα υλικά όλα που θα χρειαστούν τα αναλαμβάνουμε εμείς.

Κάθε πότε γίνονται οι πλύσεις ουροδόχου κύστεως; 

Έπειτα από οδηγία ιατρού, προγραμματισμένα ραντεβού ή οταν δεν έχουν δοθεί ούρα για αρκετές ώρες στον ασκό συλλογής ούρων του ασθενή σας.